Adaptacija obiteljske kuće i dogradnja studija Vesović


// povratak na PROJEKTI

Godina: 2002.
Lokacija: Vinogradska ulica, Zagreb
Autori: Vesna Mikić, dia, Zorana Protić, dia

Parcela s obiteljskom kućom graniči sa šumom Jelenovac, površine 400 m2. Duž zapadne međe zone obuhvata nalazi se Kosirnikova ulica.

Oblik i veličina parcele, orijentacija, programski zadatak, organizacija kolnog i pješačkog prometa te prometa u mirovanju odredili su osnovnu dispozicju prostora i volumen građevine.
Ulična građevina se rekonstruira. Umjesto ravnog krova se radi zeleni ravni krov

Lođe na zapadnom pročelju se zatvaraju i postaju unutarnji prostor. Lođe prizemlja i 2. kata na istočnom pročelju se također zatvaraju. Izmijenjena je i dispozicija unutarnjih prostora i obloge podova terasa (obloga drvom).
Postojeća dvorišna građevina biti će zamijenjena novom građevinom (atelje) iste katnosti (podrum). Polovica krova dvorišne građevine planira se kao zeleni krov. Druga polovica krova dvorišne građevine je terasa spojena s prizemnom etažom ulične građevine. Terasa i pročelje dvorišne građevine su obloženi drvetom. Terasa je vezana s podrumskom etažom vanjskim spiralnim stubištem.
Za završnu obradu pročelja građevine predviđena je uporaba građevnih materijala primjernih namjeni i lokaciji građevine kao što su žbuka, drvo i staklo, uz zaštitu od insolacije kako bi se osigurao maksimalno ugodan stambeni ambijent. Krov je ravan, zelen.
Predvrtovi i slobodni dijelovi parcela biti će ozelenjeni autohtonom vegetacijom. Građevinska parcela biti će djelomično ograđena ogradom do visine 1.5 m.


// povratak na PROJEKTI