Urbanističko-arhitektonski natječaj za idejno rješenje dječjeg vrtića „Sunce“


// povratak na PROJEKTI

Godina: 2005.
Lokacija: Dubrava, Zagreb
Status: Na natječaju projekt je nagrađen otkupom
Autori: Vesna Mikić, dia, Damir Petric, dia

Zgrada dječjeg vrtića postavljena je na srednjem dijelu parcele sjeveroistočnog križanja Ulice Dubrava i Ulice Klin i uz pristupnu Molvansku ulicu, s ciljem stvaranja što kvalitetnijih dijelova parcele u smislu osunčanja i vanjskog boravka djece, te mirnog dijela prema sjeveru. Dječje igralište s južne strane je za jaslice, sa sjeverne za vrtićku djecu. Glavni pristup je s istočne strane iz Molvanske ulice. Na parceli se nalazi 12 PM za zaposlene i roditelje s direktno vezani na prilaznu ulicu i 4 PM u njenom koridoru.
Parcela je ograđena sa zaštitnim zelenilom i sigurnosnom ogradom te maksimalno respektira postojeće zelenilo uz Ulicu Dubrava i Ulicu Klin.

Kuća se sastoji od prizemnog volumena jednostavne i jasne unutarnje šeme koji se utapa u parcelu s južne strane i dvokatnog volumena sa sjeverne strane. On je ujedno prostorni akcent unutar jakog uličnog križanja i barijera prema sjeveroistočnom visokom stambenom susjedstvu. Centralna pješačka rampa nosilac je prostornog koncepta u smjeru sjever-jug. Ona ujedno veže i generira čitavu prostornu kompoziciju. Dvorana je smještena s južne strane neposredno uz južni glavni prilaz. Centralna osovina vodi rampom na kat vrtićkih jedinica sa svojim pripadajućim ulaznim katnim prostorom.
Ukupna bruto površina je 2500 m2

Vanjski prostori

Prostori igrališta postavljeni su na dvije pozicije. Jedno igralište je s južne strane za jaslićke jedinice, te su time dobro direktno vezani na dvoranu, dok su vrtićko igralište smješteno sa sjeverne strane zgrade, na ralativno mirni prostor parcele prema stambenom susjedstvu. Svi prostori vanjskih igrališta nastavljaju se na unutarnja dvorišta jasličkih i vrtićkih grupa u istom niviu i od rzličitih materijala i s različitim funkcijama (pješčanici, igrališta s ljuljačkama, toboganima, vtruljcima, penjalicama ). Zone igralištnog platoa izrađene su od materijala prilagođenih funkciji (drvo kao primarni materijal koji povezuje prostor u cjelinu, pijesak, travnate površine, obluci i voda). S igrališnih prostora omogućen je pristup dijelu parcele u zoni zaštitnog zelenila kao dijelu slobodnog prostora zgrade.

// povratak na PROJEKTI