Idejni projekt dogradnje, rekonstrukcije i adaptacije postojećeg objekta državnog odvjetništva

// povratak na PROJEKTI

Godina: 2006/07
Lokacija: Selska ulica, Zagreb
Status: U realizaciji
Investitor: Ministarstvo pravosuđa, Državno odvjetništvo
Autori: Vesna Mikić, dia, Zorana Protić, dia

Objekt momčadske zgrade, zgrada "E", unutar vojnog kompleksa dio je zaštićene povijesne urbane strukture grada s prijelaza stoljeća.
Objekt je građen sustavom uzdužnih nosivih zidova s drvenom međukatnom konstrukcijom i dvostrešnim skošenim krovom, a pročelja su raščlanjena pravilnim ritmom otvora, bogatije plastično naglašenih na uličnoj strani. Uglovi pročelja naglašeni su rustičnim bordurama u žbuci.

Idejno rješenje uključuje nekoliko segmenata zahvata:
-  dogradnja ulaznog hala kao neophodnog predprostora; ostakljeni, transparentni kubus omogućuje nesmetano iščitavanje povijesnog dijela kuće, te zatvoreni dio pročelja tretira kao vanjski i tako štiti izvorni gabarit objekta,
-  rekonstrukcija središnjeg, zapadnog dijela krovišta prema dvorišntu kako bi se omogućila veća iskoristivost potkrovne etaže, dok se ulični dio krovišta na sjeveru (Ilica), istoku (Selska) i jugu samo obnavlja,
-  rekonstrukcija pročelja u cijelosti poštuje povijesnu kompoziciju te obnavlja njezinu plastiku,
-  rekonstrukcija unutrašnjeg dvorišnog pročelja na zapadu zadržava zatečena, recentno postavljena, čelična vanjska stubišta te ih produžuje do potkrovlja (dio protupožarne zaštite) budući da njihova transparentnost i jasna izdvojenost iz konteksta povijesnog dijela kuće omogućuje njezino nesmetano iščitavanje,
-  adaptacijom unutrašnjosti objekta oslobađa se prostor do konstrukcije zidova i krovišta, čime se ne zadire u statičku specifičnost konstrukcije, a omogućuje se kvalitetno funkcionalno rješenje,
-  potpuna obnova vanjske stolarije tehnološki i estetski suvremenim rješenjem, kako same konstrukcije prozora (jednostruka aluminijska stolarija s "IZO" staklom i vanjskom flos roletom kao zaštitom od insolacije) te jedinstvenim simplificiranim poljem samog otvora, a sve u okviru prozorskog otvora naglašene plastike povijesne kompozicije pročelja.

Objekt zadržava osnovnu povijesnu morfologiju:
-  glavni ulaz u objekt ostaje na sporednom unutrašnjem dvorišnom pročelju (zapad) te na taj način čuva specifičnu povijesnu karakteristiku kompleksa,
-  kvalitetno visoko zelenilo u potpunosti se zadržava i vrednuje u kontekstu obnovljenog objekta,
-  unutrašnjost zadržava osnovno izvorno funkcionalno zoniranje; sjeverno, istočno i južno krilo su prostori primarne funkcije (uredi) a zapadno krilo prostor sekundarne funkcije (komunikacije, servisi).
Dizajn uredskih prostora riješen je kao niz strukturalno-funkcionalnih grupa. Radne zone sastoje se od četiri do šest radnih mjesta u kombinaciji s pojedinim individualnim izdvojenim mjestom, međusobno odvojenih transparentnim panelima kako bi omogućili što intenzivniju suradnju i komunikaciju (suvremena tehnologija zahtjeva rad u skupinama), poboljšali uvjete samog prostora (osvijetljenost, prozračnost, prostornost) te povećali ekonomsku iskoristivog istog (ritam prozora diktira broj zasebnih ranih prostora).

// povratak na PROJEKTI