Nastava

 

DODIPLOMSKA NASTAVA
STUDIJ ARHITEKTURE- izbor studentskih radova 2001/02

 
Poučavati ne znači ponavljati što
već znaš nego se suočiti s onim što još ne znaš.
U suprotnom, pouka je puka retorika.
/Lebbeus Woods/
Na učiteljima je da postavljaju teška pitanja.


 

Izabrani studentski radovi Arhitektonskog fakulteta školske godine 2001/02 rezultat su zajedničkog rada studenata i nastavnika na prezentaciji našeg  programa studija unutar srednjoeuropskog kulturnog kruga, koji u osnovi želi biti suvremen i interdisciplinaran. Naš fakultet jedina je visokoškolska ustanova za obrazovanje arhitekata u Hrvatskoj i s ponosom ističem da svestranost, razina znanja i uspješnost naših studenata, mladih diplomiranih arhitekata, potvrđuje naš plan i program kao i angažman nastavnika. Fakultet nudi i studij dizajna kao i niz različitih postdiplomskih programa: arhitekturu, prostorno planiranje, urbanizam, parkovnu arhitekturu i graditeljsko nasljeđe te doktorski studij.

Ovaj izbor predstavlja radove dodiplomskih studenata sa svih devet semestara kao i diplomske radove. Do sad smo uobičavali tematski izlagati studentske projekte, ovim izborom željeli smo prikazati identitet škole i njezinu metodu. Kritički izbor oslanja se ponajprije na nastavni plan i program koji je kompatibilan s većinom nastavnih planova i studija arhitekture u Europi. Ovom katalogu prethodila je opsežna izložba studentskih projekata u proljeće 2002.

Nastava je organizirana unutar pet katedri koje paralelno djeluju svih devet semestara dodiplomskog programa i stavljaju naglasak na različite vještine i znanja. Izabrani studentski radovi prikazani su prema katedrama i prate redoslijed njihovog pojavljivanja u nastavi.

Izbor radova čine studentski radovi i teme, te sve ono što im prethodi kao dokumenti našeg studija i obrazovnih metoda. Naravno, metoda podučavanja ima koliko i nastavnika, ali postoji zajednički element koji okuplja i centrira našu školu, a to je ‘zagrebačka škola arhitekture’. Djela zagrebačkih arhitekata, izuzetnog vizualnog senzibiliteta, Josipa Pičmana, Vladimira Turine i Ivana Vitića- usredotočenih na plastični jezik Le Corbusiera ugrađena su u temelje škole i njezin obrazovni profil. Ona odražavaju duh vremena ranih 1920-tih i pozivaju se na revolucionarne radove neoplasticizma i konstruktivizma koje odlikuje funkcionalnost, racionalnost i kontekstualnost. Te tri odlike ugrađene su u temelje škole, u sve što pridonosi njezinoj posebnosti, tj. one pokazuju kako arhitektura odgovora na izazove vremena. Tijekom 84 godine škola je slijedila programe srodnih tehničkih studija u Beču, Zürichu i Pragu, reflektirala europske trendove u arhitektonskom obrazovanju i pritom ih preoblikovala kroz prizmu ‘zagrebačke škole arhitekture’.

Arhitektonske vještine studenata, a koje se sastoje u načinu organiziranja i konstruiranja prostora, u konačnici se razvijaju harmonizacijom tehničke i umjetničke sastavnice studija te trajnim bavljenjem praktičnim i teorijskim radom. Proces arhitektonskog umijeća kod studenta ostvaruje se u čvrstim relacijama funkcionalnih, tehničkih i oblikovnih uvjeta. Uz jaku  ukorijenjenost našeg fakulteta u širok kontekst, mi pokušavamo očuvati ideal svih naprednih arhitektonskih škola kao mjesta na kojima se o arhitekturi najslobodnije razmišlja.

Formativne godine, 1. i 2. godina studija, daju studentima osnovnu tehničku sastavnicu te ih postupno uvode i u kulturološke i u pragmatične sfere koje su okosnica studija. Budući se arhitektei vježbama usredotočuju na dubinsko istraživanje temeljnih arhitektonskih pitanja - na manipulaciju strukturom i prostorom.

Edukacije se nastavlja u srednjoj fazi (3. i 4. godina studija) kao i u završnoj fazi (5. godina), paralelnim ulaskom u empirijska područja čime se potiče sposobnost kreativnog i intelektualnog reagiranja.

Na višim godinama nastoji se razvijati kreativni proces metodom koja polazi od prepoznavanja problema, razumijevanja situacije, pronalaženja odnosa, iznalaženja rješenja, te nužnog ispitivanja posljedica.

Praktični rad oslanja se na kurikulum koji se stalno usavršava, ažurira i obogaćuje, a paralelno se nadopunjuje izbornim predmetima. Uz praktični rad naš fakultet organizira i ljetne škole kao i rad na terenu koji produbljuje projektantske probleme vezane uz zadane lokacije. Ljetne škole i radionice na terenu imaju međunarodni karakter, a njihovi rezultati i spoznaje ugrađuju se u redovnu nastavu. Posebna je pozornost našeg fakulteta usmjerena na kulturnu suradnju i na  činjenicu da je arhitektura kolektivni umjetnički oblik koji traži suradnju izrazličitih kulturalnih područja.