Gradska tržnica Kutina


// povratak na PROJEKTI

Godina: 2004.
Lokacija: Kutina
Status: Projekt je na javnom arhitektonskom natječaju osvojio drugu nagradu.
Investitor: Grad Kutina
Autori: Vesna Mikić, dia, Damir Petric, dia

Središnja gradska osovina, pješačka komunikacija u smjeru sjever-jug prolazi između postojećih cjelina autobusnog kolodvora i trgovačkog centra Konzum. Cilj je bio stvoriti mjesto jakog urbaniteta. Zgrada tržnice i pješački trg kojeg tvori pješački koridor ispred zgrade ulijevaju se južno, u novi urbani trg /zelena tržnica/. On leži uz buduću novu ulicu koja povezuje Kolodvorsku i Radićevu ulicu.

Novostvoreno urbano žarište generira kuću zadanim programom. Novi južni trg /zelena tržnica/ s istočne strane prelazi u rampu kojom kuća srasta u novi urbani kontekst.
Zgrada gradske tržnice vrlo je fleksibilno koncipirana unutar navedenog konteksta, s ciljem da ga do kraja realizira. Ona je generirana strogim rasterom 7/7.5 m i sastoji se od prizemlja, podruma i kata.
Objekt gradske tržnice arhitekturom odgovara na pješačku zonu, te je sa zapadne strane artikulirano sjenovitim trijemom s lokalima.
Na katu kuća je generirana izmjenom izgrađenih i ozelenjenih  šljunčanih atrija. Izgrađena i neizgrađena struktura orijentira je na zajednički prostor trga. Osim uredskih poželjni su i javni sadržaji koji bi pridonijeli većoj gustoći kata. Trg kata povezan sa središnjom pješačkom komunikacijom u prizemlju stubištem i liftom, kako bi bio dostupan i za osobe s poteškoćama u kretanju. Na taj način s južne strane, rampa s javnim trgom na I. katu stvara intenzivni komunalni sklop.
Na kompaktni dio objekta s južne strane po kosini zadane parcele prislonjena je rampa-stubište s liftom i stubištem. To su elementi koji snažno vežu pješačku parternu zonu s trgom kata.

// povratak na PROJEKTI