Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje poslovnog objekta HZZO-a


// povratak na PROJEKTI

Godina: 2006.
Lokacija Gradiščanska ulica, Zagreb
Autori: Vesna Mikić, dia, Zorana Protić, dia

Afirmacija linearnog prostora izuzetne vrijednosti i potencijala uz postojeću željezničku prugu, a s intenzivnim urbanim zelenilom. Predlaže se kontinuiran snažan urbani zeleni pojas uz prugu koji se nadovezuje na klasičnu tradiciju zagrebačkog urbanizma.

Soliterni objekti uronjeni su u linearni pojas gustog zelenila. Zgrada HZZO-a slijedi na mikro lokaciji osnovni koncept. Na užem planu određena je perivojem – zapadno i niskom"atrijskom" izgradnjom istočno, komplementarnim sadržajima druge faze. Spojna ulica Prilaza baruna Filipovića i  Gradiščanske ulice, ulijeva se i "zamire" u perivojni trg s glavnim ulazom.
Zapadni dio šireg zahvata riješen je prema programu kao javni perivojni park s prijelazom prema građevini u perivojni trg (određen samo drugačijim tretmanom parterne plohe). Perivojni park jednim je dijelom obogaćen dječjim igralištem zbog nedostatne ponude u širem stambenom okruženju. Postojeće sjeverno parkiralište također je integrirano i čini cjelinu s perivojem. U parku je predviđena sadnja drveća prozračne krošnje (jasen, Fraxinus angustifolia) u rasteru 16 m.
 Južno od objekta uz Gradiščansku ulicu predviđa se sadnja četiri javora (Acer platanoides) na osnom razmaku od 8 m. Na parteru se osigurava prostor za sadnju stablašica. Perivojni trg integrira pješačke ulaze u objekt i mogućnost kolnog, servisnog pristupa zgradi. Uz glavni ulaz predviđena su 6 uzdužna parkirna mjesta za kratko zadržavanje. Perivojni trg transponira se u ozelenjeno pročelje s listopadnom penjačicom (Pharthenociussus sp.) koje obavija cijelu kuću u liniji istok -zapad. Predviđeno je ozelenjavanje sadnicama pročelja na svakoj etaži i to na vlastitoj mrežastoj podkonstrukciji s provedenim sustavom navodnjavanja. Ozelenjena ovojnica prema zapadu je udaljena 150 cm a s istočne strane 60 cm i kontroilirana na svakoj etaži preko čelične rešetkaste galerije (direktno pristupne iz radnih prostora). Nasuprotna južna i sjeverna pročelja potpuno su slobodna i prozirna, a južno dobiva zaštitu od sunca preko filtra koji ne poništava željenu prozirnost pročelja.
Prizemlje je transparentno i sadrži traženi sadržaj za stranke (dvije šalter hale), informacijski i kontrolni prostor te restoran i caffe. Prva suterenska etaža sadrži radni prostor s direktnim osvjetljenjem i pripadajućim vanjskim prostorom (prostor između ortogonalnog sustava zgrade i ruba parcele). Na toj etaži smješten je odjel za informatiku čiji položaj potpuno udovoljava specifičnim tehničkim zahtjevima. Dio suterenske etaže je kuhinjski pogon restorana i tehnički prostori (trafo-stanica premještena na prvu podzemnu etažu). Tri suterenske etaže osiguravaju 192 parkirna mjesta.Parcela na kojoj se predviđa izgradnja poslovnog objekta HZZO-a položena je uz Gradiščansku ulicu, sjeverno od željezničke pruge na njenom zapadnom ulazu u središnji gradski prostor. Parcela pripada povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba što se posebno ogleda u cjelovitom konceptu. Buduća zgrada HZZO-a na mikro lokaciji slijedi osnovni koncept. Na užem planu određena je perivojem – zapadno, a niskom“atrijskom” izgradnjom istočno, komplementarnim sadržajima druge faze. Spojna ulica Prilaza baruna Filipovića i Grasdiščanske ulice ulijeva se i “zamire” u perivojni trg s glavnim ulazom (radni, korisnici). Objekt je postavljen dužom osovinom S-J i osigurava orijentaciju na duge zelene perspektive  u  smjeru istok-zapad.
Glavi kolni ulaz (sjeverno s Prilaza baruna Filipovića) logično se nadograđuje na postojeći Dom zdravlja Zagreb-Zapad.

Konstrukcija

Program kuće savladan je slobodnim konstruktivnim sustavom pravilnog rastera 810/810 cm s dvije jezgre vertikalnih komunikacija, sanitarija, šahtova i sl. u cilju što veće fleksibilnosti radnog prostora i njihove jednostavne nove prilagodbe radnom procesu.

// povratak na PROJEKTI