Projekt Caritasovog doma za napuštenu djecu sa igralištem u naselju Savica-Šanci


// povratak na PROJEKTI

Godina: 2004.
Lokacija: Budaševska 20, Zagreb
Investitor: Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Kaptol 31, Zagreb
Autori: Vesna Mikić, dia, Zorana Protić, dia; Damir Petric, dia.

Ovim projektom predviđa se  ugrađena građevina Caritasovog doma za napuštenu djecu i dječjeg igrališta u naselju Savica-Šanci uz postojeći dom.

Čestica je četvrtastog oblika i teren je u blagom padu prema sjeverozapadnom rubu parcele i postojećoj prometnici.
Građevina je koncipirana kao kompaktni dvoetažni volumen postavljen uz već postojeći objekt Caritasovog doma, uvučena od prometnice do građevinske linije postojećeg objekta.
Građevina se sastoji od dvije nadzemne etaže, podruma i potkrovlja. Koncipirana je kao obiteljska kuća s prostorijama različitog karaktera; sobe sa sanitarijama, prostorije za dnevni boravak i spavanje u prizemlju i na katu, igraonica s otvorenom terasom u potkrovlju te zajednički dopunski prostori u podrumu s čajnom kuhinjom i zajedničkim prostorom za druženja. Parcela je nepravilnog je oblika, površine 415 m2 i 316 m2 bruto površine.

Visina građevine nad zemljom iznosi prizemlje, kat i potkrovlje.
Sa Budaševske ulice omogućen je kolni pristup preko kolne površine.
Zgrada je organizirana kao prizemnica, i izlazi na vanjski predprostor pješačkog platoa bez visinske razlike, kako bi se što više približili organizaciji i kvaliteti individualnog obiteljskog objekta s vrtom organiziranim za dječje igralište, te ostvarili trostranu orijentiranost objekta.
Svi korisnici objekta imaju mogućnost upotrebe vanjskog ozelenjenog dijela dječjeg igrališta.
Svi prostori objekta organiziraju se u dva funkcionalna i prostorna dijela: primarna zona dnevnog boravka pretežno otvorenog velikim ostakljenim plohama otvora prema vanjskom ozelenjenom dijelu, te sekundarna zona sanitarija, kabineti otvoreni samo pojedinačnim otvorima.
Zatečeno područje Budaševske ulice organizirano je nizom slobodnostojećih građevina zgusnutih na uske parcele i postavljenih duž prometnice.
U nastojanju da se uspostavi kvalitetan međuodnos sa zatečenom izgradnjom, objekt se formira kao kompaktna građevina jednostavnog izričaja.
Građevina se postavlja u unutrašnjosti parcele. Izduženi, relativno uski objekti, svojom interakcijom stvaraju novi prostor prednjeg pješačko-kolnog platoa sa zaštićenom slobodnom zelenom zonom za igru i odmor.
Pristup objektu omogućen je s postojeće interne prometnice i pristupnog platoa do glavnog ulaza u objekt.
Vanjski prostor dijeli se na reprezentativni pristupni prostor platoa od bojanog asfalta s dva parkirna mjesta i s dva stabla koja dijele taj dio od dijela ispred samog ulaza u kuću, te na ozelenjeni zatvoreno-zaštićeni dio prostora dječjeg igrališta ograđenog ozelenjenom ogradom visine 150 cm. Zoniranje parcele omogućuje kroz funkciju i odabir materijala te smjerove kretanja nesmetan rad s djecom i servisiranje objekta.
Građevina se oblikovno artikulira putem različite obrade pročelja; donjeg četvrtastog zatvorenog osnovnog korpusa (policementna žbuka) s velikim ostakljenim plohama te ukošenog prostora potkrovlja (bitumenizirana šindra) otvorenog krovnom terasom koja zahvaća ukupno 25% površine karakteristične etaže.

// povratak na PROJEKTI