Prostori za kreativni razvoj djece uz postojeći Caritasov dom u Brezovici


// povratak na PROJEKTI

Godina:2004/05.
Veličina zgrade 1527 m2
Autori: Vesna Mikić, dia, Zorana Protić, dia

Nova društveno-socijalna ustanova nalazi se uz postojeći dom u naselju Brezovica,u jugozapadnom dijelu Zagreba.
Zatečeno područje Caritasovog doma organizirano je nizom slobodnostojećih građevina paviljonskog tipa postavljenih duž pristupne prometnice.
Nastojeći zadržati sliku jedinstvenog kompleksa, te istovremeno oblikovati kvalitetan međuprostor sa zatečenom izgradnjom, objekt se formira kao dvodjelna građevina, povezana samo tankom opnom ostakljenog ulaznog hala.
Građevina se postavlja u unutrašnjosti kompleksa. Izduženi, relativno uski objekti, u posmiku, svojom interakcijom stvaraju novi edukativno-rekreativni ozelenjeni prostor platoa između u slobodnom zelenom prostoru za odmor i igru.
Pristup objektu je s postojeće interne prometnice i pristupnog platoa do glavnog ulaza u objekt unutar spojnog hodnika.

Parcela je nepravilnog je oblika, površine 27 352 m2. Čestica je četvrtastog oblika, a teren je u blagom nagibu prema sjevernom rubu parcele i postojećem ribnjaku.

Smještaj građevine na parceli i funkcionalno rješenje

Građevina je koncipirana kao dva izdužena paviljonska prizemna volumena međusobno povezana ostakljenom sponom ulaznog hodnika, uvučena od prometnice u središnjem dijelu parcele, koja ih dijeli od postojećeg Caritasovog doma, a proteže su u smjeru sjeverozapad-jugoistok.
Novi objekt za kreativni razvoj djece sastoji se od tri prizemna dijela, dva dijela radionica te spojnog ulaznog elementa ostakljenog hodnika. Objekt je namijenjen radu s djecom koja su smještena u postojećem Caritasovom kompleksu u Brezovici, a zamišljen je kao niz radionica različitog karaktera te zajednički višenamjenski prostor za druženje i održavanje svečanosti.
Zgrada je prizemna i ima izlaze na vanjski plato bez visinske razlike, kako bi se što više približili organizaciji i kvaliteti individualnih radionica za djecu s posebnim potrebama, te ostvarila četverostranu orijentiranost objekta.
Vanjski prostori radionica te pristupa – jedinstveni ozelenjeni plato izveden je iz valjanog bojanog asfalta s betonskim rubnjacima, te otvorima u plohi s visokim stablašicama (breze).
Vanjski prostor postaje integralni dio unutarnjeg, što se iščitava i kroz funkciju i kroz odabir materijala te smjerove kretanja. Stoga se građevina oblikovno artikulira putem različite fasade; vanjskog zatvorenog dijela (bitumanizirana šindra) i unutarnjeg otvorenog, transparentnog dijela velikih ostakljenih ploha i kontinuiranih istaka.

Za završnu obradu pročelja građevine predviđena je primjena suvremenih građevnih materijala primjernih namjeni i lokaciji građevine kao što su bitumenizirana šindra i aluminij, uz dvostruku zaštitu od osunčavanja (flos rolete geotekstila te kontinuirani istak na 2/3 visine ostakljene stijene radionica i spojnog hodnika) kako bi se osigurao maksimalno ugodan radno-edukativni ambijent. Sva ostala oblikovna obilježja građevine vidljiva su iz grafičkih priloga arhitektonskog projekta.


// povratak na PROJEKTI