Unutarnje uređenje frizerskog salona BBK2


// povratak na PROJEKTI
Godina: 2011.
Lokacija: Bogovićeva 4, Zagreb
Suradnja: Mirna Javorović Pehar

O zgradi i kontekstu.
Predmetni poslovni prostor nalazi se u Zagrebu u Bogovićevoj ulici br.4, površine 133 m2, u mezaninu zgrade u sklopu zakladnog bloka. Zakladni blok je blok omeđen Bogovićevom, Gajevom, Ilicom i Petrićevom ulicom. U razini prizemlja kroz blok je formiran prolaz „neboder“sa pet kontaktnih točki sa ulicama koje ga omeđuju. Južna kontaktna točka prolaza i ulice prolazi prizemljem predmetne zgrade ispod srednjeg dijele predmetne lokacije. Kao najamnu zgradu za Levina Schlengera projektirao ju je Slavko Löwy (nacrti datirani 1932., a neki promjedbeni i 1934. Godine).U projektu su prizemlje i prvi kat ostavljeni nedorečeni, pa je za pretpostaviti da je građeno roh-bau s poslovnom namjenom prostora. Zgrad je ugrađena u blok i zaštićena je kao dio tog projekta. Zgrada nije u potpunosti izvedena onako kako je predviđeno u projektu. Na stambenim etažama raster otvora na pročeljima izveden je posve drugačije zbog potrebe pojavljivanja po jednog dodatnog nosača sa svake strane niše. Glavni nosivi sustav pilona nije izveden posve simetrično. Ulično pročelje je komponirano simetrično. U prizemlju je središnja os naglašena centralno postavljenim ulazom u prolaz kroz Zakladni blok (u izvornom su stanju stakla zaobljena na uglovima prizemnih prodajnih prostora). Izvorno oblikovanje mezanina (predmetne lokacije ovog elaborata) potpuno je u staklu, osim u zoni parapeta. Prema slikama iz 1934 vidljivo je da je kao izvorno stanje izvedena staklena stijena s vertiklanom podjelom. Podjela staklene stijene osno je simetrična, podjeljena na deset polja, stijene su u punoj visini ostakljene bez dodatnih horizontalnih šprljaka bravarije (slika u prilogu preuzeta iz: Radović Mahečić D.: Slavko Löwy, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1999., str.44.). Na katovima su kontinuirani otvori u sredini pretvoreni u francuske prozore sa izlazima na plitke balkone u središnjoj osi.

Oblikovanje pročelja.
Poštujući izvorno izvedeni vertikalni raster novim se riješenjem predlaže ponavljanje istoga (slika u prilogu, iz ostavšztine S. Löwya). Predloženo rješenje oblikovano je osno simetrično na cijeloj dužini uličnog pročelja, sa gustim vertikalnim rasterom, podjeljeno u deset ostakljenih polja, od toga sedam polja sa fiksnim ostakljenjem, a tri polja kao kilzna staklena stijena.

Tlocrtna dispozicija.
Cijelokupna površina predmetnog prostora namijenom je frizerski salon sa svojim specifičnim dijelovima i organizacijom prostora. U centralnom, ulaznom dijelu prostor se otvara, konstrukcija na stupovima je oslobođena svih pregrada, dok se prema uličnom pročelju dijeli pregradnim zidovima koji naglašavaju tripartitnost tog dijela građevine no pregrade završavaju prije posljednjeg stupa uz pročelje, taka da ga dodatno ne dijele. Uz postojeće vertikalne vodovodne i kanalizacijske dovode i odvode smještaju se sadržaji koji ih koriste (sanitarije zaposlenih, pranje kose, sanitarije gostiju, priručni bar).

// povratak na PROJEKTI